Trong 2 ngày 6 - 7 tháng 11 năm 2014, tại Thành phố Huế đã diễn ra Hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Trong chương trình giáo dục phổ thông mới” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức với sự tham dự của hơn 100 nhà khoa học, cán bộ quản lý và giảng viên các Sở GD&ĐT, các trường đại học sư phạm và khoa sư phạm của các trường cao đẳng, đại học khu vực miền Trung. Đoàn đại biểu Trường Đại học Hà Tĩnh có 5 thành viên do ThS. Lê Thị Hường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn.

Tại Hội thảo, các chuyên gia thuộc bộ phận thường trực đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT báo cáo các chuyên đề về các vấn đề như: Phương hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Một số vấn đề về mục tiêu và chuẩn trong chương trình giáo dục phổ thông sau 2015; Dạy học tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông; Dạy học tích hợp - phương thức phát triển năng lực học sinh,…

Theo các báo cáo tại Hội thảo cho thấy, chương trình đào tạo và sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 hiện hành được triển khai theo Nghị quyết số 40 của Quốc hội năm 2000 đã áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2002 đến nay là 12 năm. Chương trình, sách giáo khoa hiện hành cơ bản đã làm xong nhiệm vụ của nó trong giai đoạn vừa qua; đáp ứng được những yêu cầu về đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 40 của Quốc hội X. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ và khoa học giáo dục; trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế, chương trình và sách giáo khoa hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: Phải chuyển đổi căn bản toàn bộ nền giáo dục từ chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học, biết vận dụng tri` thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; chuyển nền giáo dục nặng về chữ nghĩa, ứng thí sang một nền giáo dục thực học, thực nghiệp. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa với những đổi mới căn bản, toàn diện về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục và quản lý, thực hiện chương trình. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến của đội ngũ các chuyên gia, các nhà quản lý, giảng viên các trường đại học về những vấn đề cốt lõi trong công cuộc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

Các chuyên gia nghiên cứu, các nhà quản lý và cao đẳng, đại học đã sôi nổi thảo luận. Các ý kiến tại Hội thảo có chiều sâu, tâm huyến, thể hiện tinh thần ủng hộ việc đổi mới công tác giao dục, nhất là trong khối phổ thông. Đồng thời, các đại biểu cũng đặt ra nhiều câu hỏi, những băn khoăn trong việc triển khai các bước, các giai đoạn đổi mới. Nhiều đại biểu đã căn cứ vào thực tiễn quản lý, giảng dạy đại học và nghiên cứu để “hiến kế” cho Bộ (Bộ nào) những giải pháp rõ và phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh,…

Bên lề Hội thảo, Đoàn đại biểu Trường Đại học Hà Tĩnh đã tham gia các cuộc gặp gỡ, thảo luận với lãnh đạo và giảng viên của nhiều trường Đại học trong khu vực, như Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng,... Nội dung thảo luận tập trung bàn về việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục hiện nay.

ThS. Biện Văn Quyền báo cáo thảo luận tại Hội thảo
ThS. Biện Văn Quyền báo cáo thảo luận tại Hội thảo
Chủ trì Hội thảo
Chủ trì Hội thảo
Đoàn đại biểu Trường Đại học Hà Tĩnh
Đoàn đại biểu Trường Đại học Hà Tĩnh