Bài viết từ Phòng Quản lý khoa học

  GS.TS Nguyễn Văn Đính  

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH CÓ HIỆU QUẢ

Phần 1: Nghệ thuật đọc sách

      Lê Nin đã từng nói: “ Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có Chủ nghĩa xã hội”. Như thế để thấy rằng sách là quan trọng như thế nào và đọc sách lại càng quan trọng ra sao? Trong thời đại thông tin bùng nổ hiện nay, thời gian chúng ta giành cho việc đọc sách cũng bị hạn chế và có lúc chúng ta thấy không còn thời gian để đọc sách, chúng ta còn không biết chọn sách gì, báo gì, tài liệu gì để đọc trước một khối lượng tài liệu khổng lồ. Chính vì vậy, phương pháp đọc sách lại càng trở nên quan trọng. Nhưng đọc sách như thế nào? Đọc sao cho có hiệu quả?

  Nhân Tuần đọc sách của toàn trường, để giúp các bạn đọc sách có hiệu quả, tôi xin giới thiệu để các bạn tham khảo một vài vấn đề về “ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH CÓ HIỆU QUẢ”, trên cơ sở các tài liệu mà tôi đã tham khảo cũng như kinh nghiệm bản thân trong mấy chục năm làm việc của bản thân. Nếu điều này đã làm phiền các bạn , xin các bạn hãy lượng thứ cho tôi và hãy xem những điều tôi viết ra đây là nhảm nhí.

1-    Thế nào là đọc sách có hiệu quả:

Phương pháp đọc sách có hiệu quả là quá trình vận dụng trí  óc để suy ngẫm về những con chữ mà không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Nhờ đó, trí tuệ của bạn được nâng lên một tầm cao mới, từ hiểu ít đến hiểu nhiều hơn.

  Đó là một cách đọc sách tích cực

Mục tiêu của việc đọc sách: Đọc để lấy thông tin và đọc để hiểu biết

-Đọc để lấy thông tin: Khi đọc sách hoặc tài liệu nào đó mà hoàn toàn hiểu ngay được bằng kỹ năng và trình độ hiểu biết của mình, thì những điều đó có thể tăng thêm lượng thông tin cho người đọc nhưng không thể cải thiện khả năng am hiểu vì mức độ am hiểu trước và sau khi đọc vẫn bằng nhau. Đây là đọc để lấy thông tin.

-Đọc để hiểu biết: Tự đọc mà không cần sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Bằng năng lực, trí tuệ của mình, bạn phải tìm cách làm sáng tỏ những con chữ trước mắt sao cho từ chỗ hiểu ít bạn dần hiểu nhiều hơn. Sự tiến bộ đạt được qua quá trình vận dụng trí óc, đào sâu suy nghĩ được gọi là đọc có kỹ năng. Đây là đọc để hiểu biết.

 Cách đọc để hiểu xẩy ra với 2 điều kiện:

+ Một là, có sự chênh lệch ban đầu trong mức độ hiểu. Tác giả chắc chắn phải hiểu nhiều hơn độc giả và sách của họ phải chuyển tải hiểu biết họ có nhưng độc giả không có

+ Hai là, độc giả phải có khả năng vượt qua sự chênh lệch này ít hay nhiều.

Đọc là học: Sự khác nhau giữa học thông qua giảng dạy và học thông qua khám phá:

-Sự hướng dẫn diễn ra khi một người dạy một người khác thông qua lời nói hay  bài viết. Việc học được thực hiện thông qua ngôn từ dưới dạng viết hay nói và thông qua việc đọc và nghe.

-Nhưng có thể thu thập kiến thức mà không cần phải có người khác dạy. Đó là    học bằng sự khám phá, tức là học thông qua nghiên cứu, tìm tòi, phán ánh. Khi người học bắt đầu học mà không có người trợ giúp, việc học sẽ diễn ra tự nhiên chứ không phải bằng ngôn từ, câu chữ. Cách học như vậy tạo nên nghệ thuật của sự khám phá không có trợ giúp.

                                                                                                                                                                            17-4-2017

            Phần 2: Các cấp độ đọc sách ( xem kỳ sau)